Fon Türü Bazında Üye Stok Bakiyeleri Raporu

Yıl Ay Üye Fon Türü Para Birimi

Not: Stok bakiyeleri Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından aylık olarak sağlanmaktadır.

© 2015 - Takasbank | TEFAS